Warto wiedzieć

BIESZCZADY JESIENIĄ

Ostatnio dodane

Przyjdź na Zakapiorskie Zaduszki

dodano 1 lis, 2016 | 0 komentarzy

5 li­sto­pada o godz. 17.00 przy Kapliczce Pamięci w Cisnej roz­poczną się Zakapiorskie Zaduszki — spo­tka­nie, pełne wspo­mnień o wy­jąt­ko­wych oso­bach zwią­za­nych z Bieszczadami, któ­rych już zabrakło…...

więcej

Ostatnia impreza Jesiennego Festiwalu Kolorów

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Gmina Solina za­pra­sza na ostat­nią już od­słonę Jesiennego Festiwalu Kolorów. Impreza od­bę­dzie się na sta­dio­nie w Wołkowyi. Wszyscy za­in­te­re­so­wani po­winni zja­wić się tam już 25 wrze­śnia o godz. 14....

więcej

Premiera książki o Tomaszu Beksińskim

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Już 30 wrze­śnia na ekrany pol­skich kin wej­dzie film o Zdzisławie Beksińskim...

więcej

Sanocki skansen zaprasza na Noc Muzeów

dodano 13 maj, 2016 | 0 komentarzy

Muzeum Budownictwa Ludowego, czyli sa­nocki skan­sen za­pra­szają w so­botę,...

więcej

Bieszczady czekają na biało-czerwonych

dodano 13 maj, 2016 | 0 komentarzy

W dniach 23 — 31 maja 2016 roku, biesz­czadzki Arłamów bę­dzie go­ścił...

więcej

Świętuj Dni Ustrzyk Dolnych

dodano 23 kwi, 2016 | 0 komentarzy

Od 30 kwiet­nia do 3 maja w Ustrzykach Dolnych bę­dzie się działo. Wszystko za...

więcej

Spędź majówkę nad Soliną

dodano 23 kwi, 2016 | 0 komentarzy

Nie masz po­my­słu jak spę­dzić ma­jowy week­end? Jedną z al­ter­na­tyw może...

więcej