Warto wiedzieć

NAJPOPULARNIEJSZE

BIESZCZADY JESIENIĄ

Ostatnio dodane

Sprawdź się w Biegu i Marszu Lotników

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Fani ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej mogą spraw­dzić swoją kon­dy­cję w biesz­czadz­kich ple­ne­rach. Wszystko w ra­mach II edy­cji Letniego Bieszczadzkiego Biegu i Marszu Lotników, który od­bę­dzie się 24 wrze­śnia...

więcej

Wirtualna podróż przez świat Beksińskiego

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Jeszcze tylko do końca paź­dzier­nika bę­dzie moż­li­wość obej­rze­nia ob­ra­zów Zdzisława Beksińskiego w… wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Z umoż­li­wia­ją­cych to pro­jek­cji pod na­zwą  „De Profundis” można...

więcej

Drugi sezon „Watahy” już w październiku!

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Wielbiciele „Watahy” mają po­wody do ra­do­ści. Już w nie­dzielę, 15...

więcej

Zobacz filmy, spotkaj gwiazdy

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Leszek Lichota, Bartłomiej Topa i Jarosław Boberek zna­leźli się wśród go­ści...

więcej

Przyjdź na Zakapiorskie Zaduszki

dodano 1 lis, 2016 | 0 komentarzy

5 li­sto­pada o godz. 17.00 przy Kapliczce Pamięci w Cisnej roz­poczną się...

więcej

Ostatnia impreza Jesiennego Festiwalu Kolorów

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Gmina Solina za­pra­sza na ostat­nią już od­słonę Jesiennego Festiwalu...

więcej

Premiera książki o Tomaszu Beksińskim

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Już 30 wrze­śnia na ekrany pol­skich kin wej­dzie film o Zdzisławie Beksińskim...

więcej