Warto wiedzieć

NAJPOPULARNIEJSZE

BIESZCZADY JESIENIĄ

Ostatnio dodane

Zobacz Bieszczady z lotu ptaka

dodano 21 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Planete+ za­pra­sza na naj­now­szy od­ci­nek „Polski z góry”, któ­rego bo­ha­te­rami będą Bieszczady. Jak wy­gląda ten nie­zwy­kły za­ką­tek z lotu ptaka bę­dzie oka­zja zo­ba­czyć w po­nie­dzia­łek, 25 wrze­śnia...

więcej

Sprawdź się w Biegu i Marszu Lotników

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Fani ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej mogą spraw­dzić swoją kon­dy­cję w biesz­czadz­kich ple­ne­rach. Wszystko w ra­mach II edy­cji Letniego Bieszczadzkiego Biegu i Marszu Lotników, który od­bę­dzie się 24 wrze­śnia...

więcej

Wirtualna podróż przez świat Beksińskiego

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Jeszcze tylko do końca paź­dzier­nika bę­dzie moż­li­wość obej­rze­nia...

więcej

Drugi sezon „Watahy” już w październiku!

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Wielbiciele „Watahy” mają po­wody do ra­do­ści. Już w nie­dzielę, 15...

więcej

Zobacz filmy, spotkaj gwiazdy

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Leszek Lichota, Bartłomiej Topa i Jarosław Boberek zna­leźli się wśród go­ści...

więcej

Przyjdź na Zakapiorskie Zaduszki

dodano 1 lis, 2016 | 0 komentarzy

5 li­sto­pada o godz. 17.00 przy Kapliczce Pamięci w Cisnej roz­poczną się...

więcej

Ostatnia impreza Jesiennego Festiwalu Kolorów

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Gmina Solina za­pra­sza na ostat­nią już od­słonę Jesiennego Festiwalu...

więcej