Warto wiedzieć

BIESZCZADY JESIENIĄ

Ostatnio dodane

Ostatnia impreza Jesiennego Festiwalu Kolorów

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Gmina Solina za­pra­sza na ostat­nią już od­słonę Jesiennego Festiwalu Kolorów. Impreza od­bę­dzie się na sta­dio­nie w Wołkowyi. Wszyscy za­in­te­re­so­wani po­winni zja­wić się tam już 25 wrze­śnia o godz. 14....

więcej

Premiera książki o Tomaszu Beksińskim

dodano 11 wrz, 2016 | 0 komentarzy

Już 30 wrze­śnia na ekrany pol­skich kin wej­dzie film o Zdzisławie Beksińskim i jego naj­bliż­szych, pt. „Ostatnia ro­dzina”. To nie je­dyna wrze­śniowa pre­miera do­ty­cząca słyn­nych Sanoczan. Już 16 wrze­śnia...

więcej

Sanocki skansen zaprasza na Noc Muzeów

dodano 13 maj, 2016 | 0 komentarzy

Muzeum Budownictwa Ludowego, czyli sa­nocki skan­sen za­pra­szają w so­botę,...

więcej

Bieszczady czekają na biało-czerwonych

dodano 13 maj, 2016 | 0 komentarzy

W dniach 23 — 31 maja 2016 roku, biesz­czadzki Arłamów bę­dzie go­ścił...

więcej

Świętuj Dni Ustrzyk Dolnych

dodano 23 kwi, 2016 | 0 komentarzy

Od 30 kwiet­nia do 3 maja w Ustrzykach Dolnych bę­dzie się działo. Wszystko za...

więcej

Spędź majówkę nad Soliną

dodano 23 kwi, 2016 | 0 komentarzy

Nie masz po­my­słu jak spę­dzić ma­jowy week­end? Jedną z al­ter­na­tyw może...

więcej

Obejrzyj „Przystanek Bieszczady”

dodano 23 kwi, 2016 | 0 komentarzy

Ża­den inny re­gion Polski nie skrywa tylu ta­jem­nic co Bieszczady. Jedni...

więcej