Warto wiedzieć

Przegląd Filmów Górskich

Przegląd Filmów Górskich

Jeśli ktoś ko­cha Bieszczady, z pew­no­ścią ma rów­nież sła­bość i do wyż­szych gór. Przede wszyst­kim do ich mi­ło­śni­ków skie­ro­wany jest, or­ga­ni­zo­wany w Ustrzykach Dolnych, 10. już Przegląd Filmów Górskich. W dniach 17 — 19 stycz­nia 2014 r. bę­dzie można nie tylko obej­rzeć cie­kawe filmy, ale spo­tkać się z hi­ma­la­istami, po­dzi­wiać in­te­re­su­jące wy­stawy, czy na­być kilka do­brych książek…

x-przeglad-filmow-gorskich-ustrzyki-dolne-2014

                              

PROGRAM

17.01.2014 (pią­tek) – foyer Ustrzyckiego Domu Kultury (UDK)

 • Godz. 17.00 – wer­ni­saż wy­stawy: Manaslu w fo­to­gra­fii Piotra Snopczyńskiego

Godz. 17.30 – sala ki­nowa UDK

 • Otwarcie Przeglądu
 • Erwin Gorczyca, Waldemar Czado: Na nar­tach tu­ro­wych wo­kół Mt Blanc
 • Janusz Majer: Wspomnienia o Arturze Hajzerze
 • Aleksander Lwow: „Zwyciężyć zna­czy prze­żyć 20 lat póź­niej” – pro­mo­cja książki
 • Jacek Jawień: Broad Peak 2013
 • Krzysztof Wielicki: Zima w Himalajach

18.01.2014 (so­bota) – sala ki­nowa UDK

Godz. 11.00 – 14.00

 • Filmy gór­skie non-stop po­pro­wa­dzą: Piotr Snopczyński i Aleksander Lwow

Godz. 17.00

 • Grzegorz Michałek: Z pie­kła do nieba – od ja­skini,  Voroniej pod Mt Everest.
 • Film Darka Załuskiego z wy­prawy na Mt Everest z  Wojtkiem Kukuczką i Robertem Szymczakiem
 • Piotr Snopczyński: no­wo­ści z fil­mo­teki górskiej
 • Leszek Cichy: Grenlandia i Gunnbjørns (3694m) – naj­wyż­szy szczyt Arktyki
 • Piotr Pustelnik: Korona Ziemi

19.01.2014 (nie­dziela) – sala ki­nowa UDK

Godz. 16.00 – gór­ski ma­ra­ton filmowy:

 • K2” – film z 1991 roku, reż. Franc Roddan
 • Two on K2” – fil­mowy do­ku­ment Dariusza Załuskiego z wej­ścia ekipy Gerlinde Kalterbrunner na K2 w 2011 roku
 • Czekając na Joe” – film z 2003 roku, reż. Kevin Macdonald

Imprezy to­wa­rzy­szące:

 • Akcja Bezpieczna Zima (na stoku Gromadzyń – 18/19 stycz­nia 2014)
 • Kiermasz ksią­żek gór­skich (foyer UDK)

Organizatorzy Przeglądu: Bieszczadzka Grupa GOPR, Ustrzycki Dom Kultury, Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>