Warto wiedzieć

Przyjdź na Zakapiorskie Zaduszki

Przyjdź na Zakapiorskie Zaduszki

5 li­sto­pada o godz. 17.00 przy Kapliczce Pamięci w Cisnej roz­poczną się Zakapiorskie Zaduszki — spo­tka­nie, pełne wspo­mnień o wy­jąt­ko­wych oso­bach zwią­za­nych z Bieszczadami, któ­rych już zabrakło…

Jedenaste już spo­tka­nie, przy miesz­czą­cej się obok „Siekierezady” Kapliczce Pamięci, bę­dzie sta­no­wić pierw­szą część pro­gramu Zakapiorskich Zaduszek. Po nim, Gminnym Centrum Kultury i Ekologii od­bę­dzie się po­kaz fil­mów Andrzeja Potockiego ta­kich jak: „Powrót cu­dow­nej ikony”, „Ja Bogdan po­wie­dzia­łem”, „Madonny Bieszczadu”, „Łem­kow­skie śpie­wa­nie” i „Ballada o Januszku”.

zakapiorskie-zaduszki-plakat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>