Warto wiedzieć

Wataha” — nowy serial kręcony Bieszczadach

„Wataha” — nowy serial kręcony Bieszczadach

Do po­łowy grud­nia po­trwają zdję­cia do no­wego se­rialu HBO pt. „Wataha”. W ro­lach głów­nych zo­ba­czymy m.in. Bartłomieja Topę, Leszka Lichotę oraz Magdalenę Popławską. Produkcja opo­wia­dać bę­dzie m.in. o wy­da­rze­niach na „zie­lo­nej gra­nicy”. Stąd też twórcy se­rialu pod­jęli współ­pracę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, z któ­rym kon­sul­to­wano zgod­ność z re­aliami oraz od któ­rych po­ży­czano sprzęt.
– Granica, któ­rej strzeże ty­tu­łowa Wataha, to nie tylko od­dzie­la­jący dwa kraje pas ziemi. To także gra­nica ludz­kich ogra­ni­czeń — fi­zycz­nych i ma­te­rial­nych, ale i mo­ral­nych wy­bo­rów i roz­te­rek — w ta­kich sło­wach za­chwa­lają se­rial pro­du­cenci.
Na efekty pracy po­cze­kamy do 2014, na kiedy to za­pla­no­wana jest pre­miera pro­duk­cji w HBO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>