Warto wiedzieć

Zobacz zwiastun serialu “Wataha”

Zobacz zwiastun serialu “Wataha”

W sieci po­ja­wił się już zwia­stun no­wego se­rialu HBO pt. „Wataha”. Produkcję krę­coną w Bieszczadach i opo­wia­da­jącą o pracy biesz­czadz­kich po­gra­nicz­ni­ków, zo­ba­czymy na ma­łych ekra­nach jesienią.

W ob­sa­dzie se­rialu zna­leźli się m.in.: Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Zieliński, Marian Dziędziel oraz Aleksandra i Magdalena Popławskie. Za re­ży­se­rię od­po­wia­dają Michał Gazda oraz Kasia Adamik (córka Agnieszki Holland).

Sceny do se­rialu krę­cono m.in. w straż­nicy w Ustrzykach Górnych, w Stuposianach, Berezce, w wy­pa­larni wę­gla w Smolniku, w Rabem oraz na za­po­rze w Solinie.

Wataha” jest pierw­szym eu­ro­pej­skim, ory­gi­nal­nym se­ria­lem HBO.Pierwszy se­zon bę­dzie mieć sześć odcinków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>