Warto wiedzieć

Pierwszy weekend czerwca z „Rzeźnikiem”

dodano 2 cze, 2015 | 0 komentarzy

W pią­tek, 5 czerwca od­bę­dzie się 12. „Bieg Rzeźnika”. Dzień póź­niej za­wod­nicy będą ry­wa­li­zo­wać na tra­sie biegu „Rzeźniczek” i...

więcej

Jak poznać trop dzikiego zwierza

dodano 29 cze, 2014 | 0 komentarzy

Wędrując nie tylko po szla­kach, ale po­lnymi dro­gami, czy na­wet po­bo­czami biesz­czadz­kich dróg, czę­sto można zna­leźć ślady...

więcej

Jakie zwierzęta spotkamy w Bieszczadach

dodano 13 lis, 2013 | 0 komentarzy

Spotkać wilka, żu­bra czy niedź­wie­dzia wy­daje się nam ra­czej nie­re­alne. Gdy jed­nak ru­szamy w Bieszczady ta pew­ność nie jest już...

więcej

Dwernik-Kamień nie taki straszny

dodano 30 paź, 2013 | 0 komentarzy

Chcąc po­dzi­wiać pa­no­ramę Bieszczadów, a przy oka­zji za bar­dzo się nie zmę­czyć, do­brze jest wy­brać jako cel na­szej wy­cieczki...

więcej

Którędy na Rawki?

dodano 19 paź, 2013 | 1 komentarz

Mała i Wielka Rawka to miej­sca, które bę­dąc w Bieszczadach po­win­ni­śmy ko­niecz­nie od­wie­dzić. Fantastyczne punkty wi­do­kowe,...

więcej