Warto wiedzieć

Przyjdź na Zakapiorskie Zaduszki

dodano 31 paź, 2015 | 0 komentarzy

Listopad, który roz­po­czyna dzień Wszystkich Świę­tych, to czas za­dumy i pa­mięci o tych, co ode­szli. O nich wła­śnie, co roku...

więcej

Zobacz odnowiony pomnik Harasymowicza

dodano 19 lip, 2015 | 0 komentarzy

Wybierając się na Połoninę Wetlińską z Przełęczy Wyżnej, można dziś nie tylko wspiąć się w po­szu­ki­wa­niu fan­ta­stycz­nych wi­do­ków....

więcej

Zobacz bieszczadzkie fotografie

dodano 10 lip, 2015 | 0 komentarzy

„I to są wła­śnie moje Bieszczady”- to ty­tuł wy­stawy ar­ty­stycz­nej Inki Wieczeńskiej, któ­rej wer­ni­saż za­pla­no­wano na nie­dzielę,...

więcej

Country w Bieszczadach

dodano 2 lip, 2015 | 0 komentarzy

Muzyka co­un­try w biesz­czadz­kich ple­ne­rach to już nie no­wość. XXVIII edy­cja tej im­prezy od­bę­dzie się w week­end 3–4 lipca...

więcej

Odwiedź Targi Końskie w Lutowiskach

dodano 2 lip, 2015 | 0 komentarzy

Już w so­botę, 4 lipca, o godz. 11.30 roz­pocz­nie się im­preza na­wią­zu­jąca do przed­wo­jen­nej tra­dy­cji or­ga­ni­zo­wa­nia...

więcej