Warto wiedzieć

Legenda o Biesie i Czadach

dodano 20 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Bardzo dawno temu, kiedy kra­ina gór, la­sów i po­ło­nin była bez­ludna i dzie­wi­cza, pa­no­wał na niej Zły-Bies. Z po­staci był po­dobny...

więcej

Biesy i Czady, czyli jak powstały Bieszczady…

dodano 20 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Legenda o po­wsta­niu Bieszczadów, po­cho­dząca z książki Andrzeja Potockiego pt. „Księga le­gend i opo­wie­ści bieszczadzkich”. Na...

więcej

Dlaczego Bieszczady?

dodano 20 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Legenda o Biesie i Czadach w spo­sób nie­zwy­kły przed­sta­wia ge­nezę na­zwy Bieszczady. Według ofi­cjal­nych źró­deł, gór­skie za­kątki...

więcej

Bieszczadzka legenda: “Bies i Czady”

dodano 20 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Bardzo dawno temu, kiedy kra­ina gór, la­sów i po­ło­nin była bez­ludna i dzie­wi­cza, pa­no­wał na niej Zły-Bies. Z po­staci był po­dobny...

więcej

Poczet diabłów i zjaw bieszczadzkich

dodano 19 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Bies: Jeden z biesz­czadz­kich dia­błów. Potrafi wnik­nąć w czło­wieka i kie­ro­wać jego czy­nami. Za od­da­nie mu du­szy go­tów jest...

więcej