Warto wiedzieć

Dolina Rabskiego Potoku wśród leśnych cudów Polski

dodano 10 lip, 2014 | 0 komentarzy

Atrakcje przy­rod­ni­cze i kra­jo­znaw­cze do­liny Rabskiego Potoku (Nadleśnictwo Baligród) zna­la­zły się na II miej­scu w kon­kur­sie...

więcej

Jak poznać trop dzikiego zwierza

dodano 29 cze, 2014 | 0 komentarzy

Wędrując nie tylko po szla­kach, ale po­lnymi dro­gami, czy na­wet po­bo­czami biesz­czadz­kich dróg, czę­sto można zna­leźć ślady...

więcej

Przybywa żubrów w zagrodzie pokazowej

dodano 29 cze, 2014 | 0 komentarzy

Powiększa się liczba „miesz­kań­ców” za­grody po­ka­zo­wej w Mucznem. 23 czerwca na przy­szedł tam na świat młody żu­brzyk. W...

więcej

Jakie zwierzęta spotkamy w Bieszczadach

dodano 13 lis, 2013 | 0 komentarzy

Spotkać wilka, żu­bra czy niedź­wie­dzia wy­daje się nam ra­czej nie­re­alne. Gdy jed­nak ru­szamy w Bieszczady ta pew­ność nie jest już...

więcej