Warto wiedzieć

Zobacz Bieszczady z lotu ptaka

dodano 21 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Planete+ za­pra­sza na naj­now­szy od­ci­nek „Polski z góry”, któ­rego bo­ha­te­rami będą Bieszczady. Jak wy­gląda ten nie­zwy­kły...

więcej

Sprawdź się w Biegu i Marszu Lotników

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Fani ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej mogą spraw­dzić swoją kon­dy­cję w biesz­czadz­kich ple­ne­rach. Wszystko w ra­mach II edy­cji Letniego...

więcej

Wirtualna podróż przez świat Beksińskiego

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Jeszcze tylko do końca paź­dzier­nika bę­dzie moż­li­wość obej­rze­nia ob­ra­zów Zdzisława Beksińskiego w… wir­tu­al­nej...

więcej

Drugi sezon „Watahy” już w październiku!

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Wielbiciele „Watahy” mają po­wody do ra­do­ści. Już w nie­dzielę, 15 paź­dzier­nika w HBO i HBO GO od­bę­dzie się pre­miera dru­giego...

więcej

Zobacz filmy, spotkaj gwiazdy

dodano 17 wrz, 2017 | 0 komentarzy

Leszek Lichota, Bartłomiej Topa i Jarosław Boberek zna­leźli się wśród go­ści „1. Festiwalu Filmów Karpackich”. Trzydniowa im­preza,...

więcej