Warto wiedzieć

W wielkim szałasie Bieszczadów” — posłuchaj wierszy Edwarda Marszałka

dodano 13 cze, 2015 | 0 komentarzy

„W wiel­kim sza­ła­sie Bieszczadów” to ty­tuł naj­now­szego to­miku wier­szy Edwarda Marszałka. Już 16 czerwca o godz. 17, uro­czy­sta...

więcej

Rusza Bieszczadzkie lato z książką

dodano 5 cze, 2015 | 0 komentarzy

Jerzy Bralczyk – wy­bitny lin­gwi­sta i au­tor nie­ty­po­wych ksią­żek ję­zy­ko­wych, Chris Niedenthal – ce­niony fo­to­graf, lau­reat...

więcej

Bieszczadzkie ślady polskich pisarzy

dodano 27 gru, 2013 | 0 komentarzy

Bieszczady są miej­scem, które za­chwyca każ­dego. Nic więc dziw­nego, że nad uro­kli­wym kra­jo­bra­zami tej kra­iny roz­pły­wają się,...

więcej