Warto wiedzieć

Jak zdobyć Okrąglik i Jasło… na skróty

dodano 19 gru, 2014 | 0 komentarzy

Okrąglik (1101 m.n.p.m.) i Jasło (1153 m.n.p.m.) to dość nie­wy­so­kie, jak na pol­skie Bieszczady, szczyty. Jednak nie­zmier­nie cie­kawe...

więcej

Na Otryt — ku Chacie Socjologa

dodano 30 wrz, 2014 | 0 komentarzy

Aby za­chły­snąć się biesz­czadzką dzi­ko­ścią, wcale nie trzeba zdo­by­wać naj­wyż­szych szczy­tów. Namacalny wręcz kon­takt z na­turą...

więcej

Przez Rozsypaniec, Halicz i dalej…

dodano 10 lip, 2014 | 0 komentarzy

Jednym z naj­pięk­niej­szych, choć i naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych szla­ków biesz­czadz­kich jest trasa ma­jąca swój po­czą­tek w...

więcej

Bieszczadzkie zdjęcia Karola Wojtyły

dodano 21 kwi, 2014 | 0 komentarzy

Do 29 maja w holu Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16 C) można oglą­dać nie­zwy­kłą eks­po­zy­cję pt. “Karol Wojtyła na...

więcej

Jak powstały Jeziorka Duszatyńskie?

dodano 22 mar, 2014 | 0 komentarzy

Mają po­nad 100 lat, po­ło­żone są w środku lasu na wy­so­ko­ści po­wy­żej 600 m n.p.m., we­dług le­gendy są dzie­łem Czarta, a ich...

więcej