Warto wiedzieć

Przez Rozsypaniec, Halicz i dalej…

dodano 10 lip, 2014 | 0 komentarzy

Jednym z naj­pięk­niej­szych, choć i naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych szla­ków biesz­czadz­kich jest trasa ma­jąca swój po­czą­tek w...

więcej

Dwernik-Kamień nie taki straszny

dodano 30 paź, 2013 | 0 komentarzy

Chcąc po­dzi­wiać pa­no­ramę Bieszczadów, a przy oka­zji za bar­dzo się nie zmę­czyć, do­brze jest wy­brać jako cel na­szej wy­cieczki...

więcej