Warto wiedzieć

Przez Rozsypaniec, Halicz i dalej…

dodano 10 lip, 2014 | 0 komentarzy

Jednym z naj­pięk­niej­szych, choć i naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych szla­ków biesz­czadz­kich jest trasa ma­jąca swój po­czą­tek w...

więcej

Jak powstały Jeziorka Duszatyńskie?

dodano 22 mar, 2014 | 0 komentarzy

Mają po­nad 100 lat, po­ło­żone są w środku lasu na wy­so­ko­ści po­wy­żej 600 m n.p.m., we­dług le­gendy są dzie­łem Czarta, a ich...

więcej

Dwernik-Kamień nie taki straszny

dodano 30 paź, 2013 | 0 komentarzy

Chcąc po­dzi­wiać pa­no­ramę Bieszczadów, a przy oka­zji za bar­dzo się nie zmę­czyć, do­brze jest wy­brać jako cel na­szej wy­cieczki...

więcej

Którędy na Rawki?

dodano 19 paź, 2013 | 1 komentarz

Mała i Wielka Rawka to miej­sca, które bę­dąc w Bieszczadach po­win­ni­śmy ko­niecz­nie od­wie­dzić. Fantastyczne punkty wi­do­kowe,...

więcej

Jak dojść na Bukowe Berdo

dodano 18 paź, 2013 | 0 komentarzy

Bukowe Berdo to kie­ru­nek, który usa­tys­fak­cjo­nuje na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych tu­ry­stów. Rozciągają się z niego...

więcej