Warto wiedzieć

Chrystusa Bieszczadzkiego znajdziesz w Łopience

dodano 2 cze, 2015 | 0 komentarzy

Cerkiew w Ło­pience z cu­downą ikoną Matki Boskiej, przed laty była jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc kultu ma­ryj­nego w Polsce, gdzie...

więcej

O cerkwiach słów kilka…

dodano 20 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Aby w pełni do­strzec uroki biesz­czadz­kich cer­kwi warto do­wie­dzieć się o nich nieco więcej. Samo słowo cer­kiew po­cho­dzi od...

więcej

Bieszczadzkie cerkwie

dodano 20 wrz, 2013 | 0 komentarzy

Dawnym świą­ty­niom prze­trwa­nie za­pew­niało funk­cjo­no­wa­nie w po­staci ma­ga­zy­nów siana, zwie­rząt, amu­ni­cji, czy obor­nika....

więcej