Warto wiedzieć

Co ze sobą zabrać?

  • naj­le­piej spraw­dza się lekki ple­cak – naj­le­piej do­pa­so­wany do kształtu ciała, z od­cią­ża­ją­cym pa­sem bio­dro­wym. Nie za­bie­rajmy żad­nych to­reb zaj­mu­ją­cych ręce, które mogą oka­zać się zgubne przy stra­cie równowagi;
  • bar­dzo ważny jest za­pas pły­nów – naj­lep­sza jest woda (pa­mię­tajmy jed­nak by nie ogni­sta!) oraz coś do je­dze­nia. Nie za­wa­dzi źró­dło ener­gii w po­staci czekolady.
  • do ple­caka za­bierzmy oprócz je­dze­nia i pi­cia, strój od desz­czu, mapę, prze­wod­niki oraz na wszelki wy­pa­dek – szcze­gól­nie przy dłuż­szej wę­drówce – la­tarkę, za­pałki i kompas.

2 Komentarze

  1. fajna sprawa z to strona.… grüße und ich drücke euch die daumen…

  2. su­per strona! Jeszcze o zi­mie i nar­tach, bę­dzie to na czasie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>